وکیل ارث

وکیل ارث | وکیل تقسیم اموال

وکیل ارث و میراث | وکیل انحصار وراثت | وکیل تقسیم ارث

 وکیل ارث

وکیل ارث و میراث کسی است که با آگاهی کامل از طبقات مختلف ارث، شرایط محرومیت از ارث، ارث زن از شوهر، ارث فرزند خواندگی، ارث زن مطلقه، نخوه تقسیم ارث مادر و.... تمام مراحل شامل نحوه تقسیم ارث و محاسبه آن، مهر و موم ترکه، تحریر و تصفیه ترکه و ..... را می داند و به آن تسلط کامل دارد. 

وکیل ارث در تهران به طور کامل برای شما توضیح می دهد که برای آنکه ارث، توسط مرثه دریافت شود در ابتدا باید نسبت انها و وراثیت آنها تایید شود و در ادامه نیز سهم الرث آنان مشخص می شود. وکیل ارث می تواند تمام خدماتی را که با انحصار وراثت، تقسیم ترکه، اموال متوفی و... مرتبط است را بررسی می کند و کامل انجام می دهد.  

گاهی اوقات وراث از لحاظ عاطفی توانایی انجام این امور را ندارد و وکیل تقسیم اموال نیز تمام این کارها را به جای موکل خود با درستی و سلامت انجام خواهد داد. با انجام این مراحل مسئله انحصار وراثت به دادگاه ارجاع داده می شود و دادگاه نیز با صدور گواهی انحصار وراثت سهم ارث هر شخص را مشخص می کند. 

وصیت

بسیاری از مردم برای بعد از فوت خود وصیت می کنند و همچنین  تصمیماتی جهت تقسیم ارث خود می گیرند. این تصمیمات می تواند هم در رابطه با امور مالی و هم معنوی فرد باشد  مثلا چگونگی کفن و دفن یا تقسیم اموال بین اولاد.

ارث بری زن از زمین و خانه چگونه است؟

زن از مال خود و یا عین مال غیرمنقول خود از قبیل خانه و زمین ارث نمی برد اما از قیمت آن ارث خواهد برد بنابراین اگر بعد از فوت شوهر او خانه یا زمینی باقی بماند این موارد غیرمنقول باید قیمت گذاری شود و بر حسب مورد به زن حق خود را بدهند.

وکیل ارث در تهران | بهترین وکیل ارث و میراث | وکیل ارث و میراث

انحصار وراثت

بهترین وکیل ارث

مالیات بر ارث چگونه محاسبه می شود؟

هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، وراث یا نماینده قانونی آنها وظیفه دارند طی مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سکونت متوفی مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهار نامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش دهند.

برای  پاسخ به این سوال که مالیات بر ارث  چیست باید گفت که وراث متوفی باید از اموال و دارایی های او فهرستی به اداره امور مالیاتی امور مالیاتی محل سکونت متوفی ارائه نمایند و با بقیه مدارک لازم به شورای حل اختلاف تقدیم کنند. بعد از تقدیم فهرست اموال و دارایی متوفی ، میزان سهم الارث هر کدام از وراث از داریی متوفی طبق گواهی انحصار وراثت تعیین می شود.

قبل از این که سهم  هرکدام از وراث محاسبه شود، ابتدا بدهی های متوفی  پرداخت می شود که از جمله آن ها مالیات است. بنابر این در گواهی انحصار وراثت بعد از کسر دیون اعم از (مهریه، وام و مالیات و غیره ) تعداد، اسامی و میزان سهم الارث هر یک از وراث تعیین می گردد.

این نرخ ها بر اساس ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص وراث طبقه اول تا مبلغ 50.000.000 ریال معادل 5 درصد ، تا مبلغ 200.000.000 ریال نسبت به مازاد 50.000.000 ریال معادل 15 درصد، تا مبلغ 500.000.000 ریال نسبت به مازاد 200.000.000 ریال معادل 25 درصد و نسبت به مازاد 500.000.000 ریال معادل 35 درصد می باشد.

البته لازم به گفتن است که سهم الارث هر کدام از وراث  طبقه اول مبلغ 30.000.000 ریال به عنوان معافیت کسر و مابقی مشمول مالیات می شوند.

وراث از نظر  قانون مالیاتهای مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

  • وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر ، مادر، زن، شوهر، اولاد، و اولاد اولاد
  • وراث طبقه دوم عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
  • وراث طبقه سوم عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اگر در هر طبقه ای حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد باعث می شود دیگر طبقات به اصطلاح از حیث ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

وکیل ارث در تهران | بهترین وکیل ارث و میراث | وکیل ارث و میراث

وکیل ارث و میراث

وکیل ارث و میراث در تهران

فرد نمی‌تواند همه‌ی اموال خود را وصیت کند

دقت داشته باشید که بحث اجرای وصیت وقتی مطرح می شود که فرد در قید حیات نیست.

به عنوان مثال: 

فرد اکنون در زمان حیات وصیتی می نویسد اما تا وقتی که فوت نشده است می تواند از آن منصرف شود، بنابراین هنگامی که می گوییم وصیت، منظور پس از مرگ فرد است چون در زمان حیات فرد می تواند درمورد همه‌ی اموال خود تصمیم بگیرد اصلا می تواند همه اموال خود را به کسی ببخشد و اشکالی ندارد.

اما اگر وصیت کند برای پس از مرگش در اینجا قانون محدودیت قائل شده است و می گوید فرد از همه‌ی اموال خود فقط می تواند تا یک سوم آن وصیت کند و اگر بیشتر از آن وصیت کند درست نیست و وقتی درست است که ورثه‌ او رضایت بدهند اما دقت کنید که در فرضی که فرد اصلا ورثه‌ای ندارد در اینکه آیا می تواند به همه اموال خود وصیت کند یا خیر.

اگرچه اختلاف است میان علمای فقه و حقوق اما بعضی قائل اند که فرد بدون ورثه در وصیت کردن اموال خود محدودیتی نخواهد داشت و می تواند همه اموال خود را وصیت کند.

نوزاد به محض اینکه متولد شود به او ارث تعلق می گیرد؟

قانون مدنی در ماده 875 چنین گفته است "شرط وارث زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در حالتی ارث می برد که نطفه او هنگام مرگ منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فورا بمیرد".

وکیل ارث و میراث

مالیات بر ارث چه زمانی باید پرداخت شود؟

در رابطه با مالیات بر ارث پرسش های زیادی وجود دارد. در ابتدا بهتر است بدانیم که باید یکی یا تمام ورثه اظهارنامه مالیاتی تقدیم اداره مالیات و دارایی کنند و لیست اموال متوفی را اعلام کنند. اگر متوفی قبل از سال 1395 فوت کرده باشد، یکی از مدارک لازم برای درخواست حصر ورثه داشتن گواهی تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد و این به معنای پرداخت مالیات نیست. بلکه تنها برای درخواست انحصار وراثت متوفیان قبل از سال 95 و دادن اظهارنامه مالیات بر ارث کافی است و نه پرداخت مالیات؛ اما برای فوت شدگان بعد از تاریخ مذکور، اولاً جریمه دیرکرد وجود ندارد، ثانیاً مدت زمان دادن مالیات نیز وجود ندارد، پس چه زمانی باید مالیات پرداخت کرد؟ زمانی که بخواهید مال موروثی را بفروشید (انتقال دهید) یا اینکه پول را از بانک خارج کنید.

اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند:

وکیل ارث و میراث در مورد اشخاصی که به موجب نسب ارث میبرند را در اینجا مختصر توضیح داده است:

طبقه اول: پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد.

طبقه دوم: اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان.

طبقه سوم: عمه‌ها، عموها، خاله‌ها، دایی‌ها و فرزندان آنان.

اگر اشخاص طبقه اول زنده باشند، طبقه دوم ارث نمی‌برند و همچنین اگر طبقه دوم تنها زنده باشند، طبقه سوم ارث نمی‌برند.

به عنوان مثال شخصی می میرد و دو سال بعد از او پدرش نیز می میرد. بنابراین در این شرایط فرزند وی دیگر از پدربزرگ ارث نخواهد برد.

 


سوالات متداول حقوقی

سهم الرث زن چه مقدار به چه میزان می باشد؟

زن گاهی از شوهر خود 1/4 و گاهی نیز 1/8 به ارث می برد که باید گفت در جایی یک چهارم ارث می برد که از شوهر و زوج وی فرزندی نداشته باشد پس اگر شوهر او فوت شود و فرزندی داشته باشد، حال چه اینکه فرزند از این زن باشد و چه از زن دیگری باشد، سهم الرث او 1/8 می باشد. از خود اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد. 

تصور کنید کسی فوت می شود و ورثه او تنها زن و یک فرزند او می باشد در اینجا باید گفت زن 1/8 از اموال شوهر خود به ارث می برد پس اگر تمام ارث مرد 800 میلیون باشد 100 میلیون به او می رسد. 

 درصورت فوت شخصی که هیچ وارثی نداشته باشد تکلیف ارث چه می شود؟

طبق ماده 866 قانون مدنی در صورتی که متوفا وارث نداشته باشد درج شده است که امر ترکه ی متوفا راجع به حاکم است یعنی تصمیم آن با حاکم است.

آیا در صورتی که شخصی پدر خود را به قتل برساند ارث می برد؟

در صورتی که قتل عمد بوده باشد ارثی نخواهد برد حتی در صورتی که اثبات شود که قتل بخاطر ارث بردن نبوده است.

آیا محروم کردن کسی از ارث کاری قانونی است یا خیر؟

طبق ماده 837 شخص نمی تواند کسی را از ارث محروم کند. همچنین طبق ماده 843 متوفی فقط می تواند یک سوم از اموالش را وصیت کند ولی طبق قانون محرومیت از ارث مانعی ندارد.

 

 

 

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

اگر گروه وکلای عدل آفرینان آرمان توانسته در حل مشکلات حقوقی به شما کمکی کرده باشد می توانید با شماره هایی که در سایت درج شده تماس بگیرید تا وکلای ما پرونده حقوقی شما را به عهده گیرند. 

 

حامیان عدالت

با ما تماس بگیرید

  • اشرفی اصفهانی شمالی، بالاتر از نیایش، بین فلاح و دربندی، پلاک 491، طبقه 3

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
ماه قبل
کل بازدید
28
196
224
224
6488
503062

پیش بینی امروز
216


طراحی و پشتیبانی توسط