اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)

مرجع تصویب: هیات وزیران

شماره ویژه نامه: 721

پنج‌شنبه،17 مهر 1393

سال هفتاد شماره 20272

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ

شماره79102/ت50525هـ 14/7/1393

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76)

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76)

مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان تأمین اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه 26/5/1393 به پیشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی و به استناد بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371ـ مصوب 1380 ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1ـ ماده (12) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف ـ جزء «ط» بند (2) حذف می‌شود.

ب ـ متن زیر جایگزین بند (3) و جزءهای آن می‌شود:

3ـ علاوه بر موارد مذکور در بند (2) این ماده، عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان برای مدت یک سال و کمتر از آن موجب بر هم خوردن توالی نمی‌شود. موارد و مدت‌های موضوع بند (1) این ماده تابع حکم همان بند خواهد بود.

پ ـ متن زیر به عنوان بند (4) اضافه می‌شود:

4ـ عدم اشتغال به کار سخت و زیان‌آور در طول دوره اشتغال به مشاغل مزبور تحت هر عنوان (به جز در موارد مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده) برای مدت بیشتر از یک سال، موجب بر هم خوردن توالی می‌شود و بیمه شده برای استفاده از مزایای این قانون باید حداقل (25) سال تمام در مشاغل یادشده اشتغال به کار داشته باشد.

2ـ ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده14ـ کارفرما مکلف است پس از تقاضای بیمه شده و با احراز شرایط بازنشستگی وی، حسب مورد مبالغ مقرر در جزءهای (4) و (6) بند (ب) ماده واحده قانون یادشده را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

نوع :آیین نامه

شماره انتشار :20272

تاریخ تصویب :93/7/14

تاریخ ابلاغ :93/7/14

دستگاه اجرایی :وزارت رفاه و تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

هیج مقاله ای در این دسته موجود نیست ، اگر نام زیر دسته ها نمایش داده می شود، آن ها شامل مقالاتی هستند.

حامیان عدالت

با ما تماس بگیرید

  • اشرفی اصفهانی شمالی، بالاتر از نیایش، بین فلاح و دربندی، پلاک 491، طبقه 3

آمار بازدید

امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
ماه قبل
کل بازدید
137
196
333
333
6488
503171

پیش بینی امروز
3024


طراحی و پشتیبانی توسط